IMG 1073

Archetyp Královny

Královna (Inanna, Isis, Athéna, Maeve)

Žijeme v době, kdy i my ženy hledáme své životní poslání, a rozbíjíme tak paradigma posledních tisíců let, podle kterého nejpodstatnějším úkolem ženy byla péče o děti, domácnost a manžela. Nejmocnější pro ženu je bytí v rovnováze mezi láskyplnou péči o domov, vztahy a rodinu a výživou její duše. I ta potřebuje být viděna, uznána a nasycena.

Být matkou je jeden z nejdůležitějších prožitků a transformací v životě ženy. Je to jedno z krásných a hlubokých ženských posláních. Spousta žen v roli matky nachází své nejhlubší naplnění. Na druhou stranu spoustě žen-maminek chybí kontakt se svou kreativní částí a mateřství je plně nenaplňuje. Mnoho jiných žen zůstává bezdětných. Ne vždy žena slyší “volání svého nenarozeného dítěte“. Vědomé či nevědomé rozhodnutí děti nemít je také v pořádku. Jindy se mohou na povrch vědomí drát touhy, přání a tajné volání poznat ještě jiné komnaty své osobnosti, až děti odrostou. Jestliže máte děti, okolní svět vás sice na chvíli přestane zajímat a vy se stanete „asistentkou malému zázraku“, ale magický kotlík ve vašem bříšku stále klokotá novými nápady, příležitostmi a touhami. My ženy jsme plodné nejen schopností počít, porodit a vychovat děti. Plodností je také plodnost nápadů, vztahů, přátelství či projektů.

Ženská cesta je cesta cyklická a poslání a dar duše se může během života měnit – a take se mění. To, co bývalo mnoho let mým posláním a radostí, se může proměnit v zející prázdnotu. Ale také: co mě naplňovalo strachem, se může proměnit ve smysl života. Tak či tak je na řadě seznámení se s vaší vnitřní moudrou Královnou.

Královna žije v souladu se svou vnitřní pravdou a její nejvyšší pravdou a její ctností je moudrost, služba něčemu většímu, vědomí sebehodnoty a sebevědomí. Zná své místo na Zemi. Je usazená na trůnu svého ženství, září a prozařuje své malé království. Její tělo je moudrou kotvou, její srdce naslouchá tomu, co se má dít, a její duše je oddaná službě tomu většímu, co nás přesahuje a naplňuje náš život smyslem. Archetyp Královny učí ženy, jak být věrné samy sobě a převzít zodpovědnost za své konání. Učí najít potenciál naší duše, který se chce projevit v našem životě. Spojuje nás se zemí i nebem.

Královna ví, odkud přichází, kde zrovna je a kam směřuje. Když stojíme ve své síle, věci kolem nás se dějí samy od sebe a my plujeme v proudu synchronicit. Konáme v souladu se svou životní vizí a sebehodnotou. Můžeme se plně postavit, narovnat a spojit se s archetypem naši vnitřní Královny.

Charakteristikou tohoto aspektu nás žen je:

moudrost, zralost, vyzařování vnitřního světla, spojení s něčím větším než jsem já sama, poslání, povolání, plné přijetí sebe sama v celé své škále kvalit, emocí, nálad a plnosti, integrace stinu.

Žena Královna v sobě integrovala Pannu, Matku, Čarodějku i moudrou Stařenu a „svlékla se do naha“. Stala se plně sama sebou, vědomá si svých cyklů, svých kvalit, svých vnitřních aspektů, pozorujíc je v tichu svého bytí. Je nad všemi archetypy, je to zdroj našeho ženského bytí. Byt pro sebe sama dost dobrá přesně taková, jaká jsem. Královna nám do života přináší téma poslání duše, tvoření, ale také zralosti ženství, zodpovědnosti za své konání a přijetí sebe samé. Je to zralý ženský princip v ne-boji. Zná své dary, svou hodnotu a sedí na trůnu svého království, svého života. Po boku je jí král, a tak může zářit lásku, soucítění, konejšivost, jasnost a přitom se cítit chráněná a svobodná. Je si vědomá možnosti volby.

Rituály, které můžete pro aspekt Královny vytvořit se týkají její korunovace v ženu královnu, uvedení na trůn svého života.

Text jsem převzala z knihy ŽENSKÉ RITUÁLY od Barbory Zemanové

 

Více o Cestě za ženskými archetypy zde.