IMG 0959

Archetyp Panny

BOHYNĚ PANNA (Artemis/ Diana, Eostre, Vesna, Persefoné) Archetypu panenské Bohyně náleží v mésičním cyklu první čtvrť a spatřit ji můžete jako vycházející srpek Luny. Ne náhodou je panenská Bohyně Artemis znázorňována se svým ostře napnutým lukem ve tvaru Luny a obklopena divokou zvěří.

Aspekt Panny představuje tu část ženy, která je „nedotčená“, rozumějme patřící sama sobě. Je v ní zranitelnost i síla, něha i drzá zpupnost. Můžete si ji představit jako mladou dívku, spontánní, otevřenou a „nepolíbenou“ vnějším světem obav a pochyb, nezatíženou rozdělováním na dobré a špatné. Mladistvá energie v ní nemá nic společného s tělesným věkem. Panenské vědomí může vnímat žena ve dvaceti i v padesáti letech. Panna v nás ke všemu novému přistupuje s jistou dávkou naivity, nevinností a velkou chutí zkoumat. Neplatí na ni poučky, co by měla dělat, jak by se měla chovat, co je správné a co „hodné holky“ nedělají. Je to ta část v nás samých, která zůstala čirá, nevinná a autentická. Neznamená to tedy, že je pannou fyzicky: mluvíme o duševním panenství. Žije svou vlastni pravdu, je nezávislá, milující a zůstává vždy sama sebou. Je „těhotná“ novými možnostmi, nápady a ideami. Šťastná často i navzdory většinovému chápání štěstí.

Důležitým aspektem Panny je věrnost sobě samé. Vnější okolí s tím má často problém a označuje ji za sobeckou a sebestřednou. Spíše však v ní je citlivost i krutost.

Každý archetyp má své dary i prokletí a je potřeba nakonec najít rovnováhu. Archetypy Bohyně nás učí poznávat sebe sama. Ve chvíli, kdy jejich lekce příjmeme a pochopíme, jim můžeme poděkovat a z archetypu vědomě vystoupit. Potom případně vstoupit do archetypu dalšího. Stinnou stránkou Panny může být neschopnost empatie, přílišný egoismus, necítění potřeb ostatních, chut‘ si pouze brát a nevracet nic zpět, arogance, namyšlenost a přelétavost. Jejím obrovským darem je zranitelnost a čistota. Pokud žije svůj stín, zranitelnost je schovaná pod kamenným krunýřem a z Panny pak vyzařuje pouze tvrdost, neoblomnost, kariérismus a neschopnost se poddat. Když jsme příliš dlouho fascinovány archetypem Panny, stávají se z nás nakonec mrzuté holčičky čekající na chybu ostatních, abychom mohly seknout a potvrdit (si) tak neschopnost druhých otevřít naše srdce a prolomit nechut‘ oddat se vztahu.

Dle kruhu čtyř směrů ji řadíme k východnímu směru a aspektu dětství.

Charakteristikou tohoto aspektu Bohyně tedy je:

jaro, dětství, začátky, nezávislost, divokost, spontaneita, krása, brzké ráno, východ slunce, přibývající srpek Luny a pre-ovulační dynamická fáze. Aktivní energie, kterou potřebujete ke startu nového projektu, vztahu či nového měsíčního cyklu. Stejně jako se v menstruačním cyklu potkáváme s nárůstem energie souvisejícím se zvýšenou hladinou hormonu, tak i na energetické rovině svého života můžete rychlou vlnu panenské Bohyně využít. Panna přináší inspiraci, odvahu a chuť dělat věci nově.

V životních fázích je tento archetyp spojován s naší vnitřní Pannou, mladou dívkou a dcerou. Rituály, které můžete pro Pannu vytvořit, se týkají oslavy první menstruace, vstupu do ženství pro již dospělou ženu či rituálu přibývající Luny.

Text jsem převzala z knihy ŽENSKÉ RITUÁLY od Barbory Zemanové

 

Více o Cestě za ženskými archetypy zde.