IMG 2438

Archetyp Matky

BOHYNĚ MATKA (Démétér, Gaia, Isis, Danu, Pani zvířat, Mokosa)

Archetypu mateřské Bohyně náleží v měsíčním cyklu plnost Luny v úplňku. Často je zobrazována jako těhotná žena nebo žena s klasy obilí.

Archetypem Matky míníme část ženy, která pečuje, vyživuje a miluje zcela nepodmíněně. Láska bez podmínek je jejím životním heslem. Je to „škola“ milovat i ty, kteří nás opouštějí, zrazují, zraňují. V tom spočívá její lekce. Všechny děti světa si zaslouží pocítit lásku matky. Někdy se nemusíte stát ani matkou, abyste tuto kvalitu v sobě objevila, nicméně srdce dokořán (a hormony) při pohledu na vaše spící dítè, které v noci vypadá jako andílek, vám lásku usnadní.

Žena-matka dává, protože dávání je její podstatou. Současně však hrozí, že se vydá až na samý pokraj své energie. Proto je potřeba vnímat, že žena-matka také přijímá a i přijímání je její podstatou. Jejím symbolem je svatý grál, její lůno, ve kterém uvnitř proudí vesmírná energie dávání a přijímání. Vyživuje sebe, aby mohla vyživovat ostatní. V jejím lůně se děje ona magická proměna nového života, v jejím lůně je její zdroj energie a lásky. Každý měsíc její lůno spustí očistu v podobě krve a připomenutí, že jako žena-matka je dárkyní a tvůrkyní života. Lůno přijímá, pohlcuje, proměňuje. Je důležité cítit, že lůno je jako alchymická nádoba a potřebuje „dobré vztahy“ sama se sebou a s ostatními. V lůně se odráží nezpracované vztahy s vlastní matkou, téma domova a téma lásky nebo nelasky muže a ženy. Lůno přeměňuje, neutralizuje a zjemňuje, dokud může, nicméně když je ne-lásky příliš, energie přestává proudit, sexuální energie se uzamkne a lůno začíná chřadnout. Někdy pouze energeticky a pocitem nechuti, nedostatku radosti a tvořivosti, ve vážnějších případech i fyzicky v podobě nemoci. Když taková situace nastane, nejde o konečnou formu: někdy je lůno unavené, někdy žena-matka potřebuje prostor se nadechnout a vyživit, jindy se potřebuje přeladit více na sebe a frekvenci lásky, a tak své lůno znovu aktivovat. Stejně jako je láska bez podmínek jejím heslem, je lůno jejím kompasem a ukazatelem správné cesty. Žena cítí břichem!

Žena-matka pečuje o společný prostor, pečuje o vztahy, rodinu a závazky. A znovu připomínám, pečuje také o sebe. Zde je „škola sebelásky“ nejvíce potřeba. Snadno se stává, že žena upadne do role dávající, uvěří tomu, že je obětí situace, a její působení začne být otrávené nejen pro ni, ale i pro její vztahy a rodinu. Příliš mnoho dávání podporuje pouze frustraci, vyčerpanost a jedovaté šípy v podobě slov, manipulace a zošklivení se. Žena-matka se potřebuje naučit, jak milovat sebe sama a svou jedinečnou Ženskou esenci, i když smaží palačinky, utírá dětské prdelky nebo přesazuje květináče. Archetyp Matky žijeme nejvice, nejdéle a současně nejobyčejněji. V tom je její zranitelnost a hloubka. Obětavost si nelze plést s obětí. Žena-matka je nesmírně silná a pro své dítě je připravena udělat téměř cokoliv. Pokud máte děti, lekcí po zbytek života bude dávání a zároveň přijímání a zachování sama sebe v plnosti, schopnost neztratit sama sebe. Dle kruhu čtyř směrů Matku snadno zařadíte k jižnímu směru a aspektu dospělosti.

Charakteristikou tohoto aspektu Bohyně Matky tedy je: 

léto, polední slunce, úplněk, bezpodmínečná láska, dospělost, pocit naplnění a výživy. V měsíčním cyklu je to fáze ovulační, ke které patří láskyplná péče o vztahy, péče o své tělo, tělesnost, smyslnost, probuzená sexualita, tvořivost, vnímavost ke svému okolí, mediace konfliktu, komunikace, radost ze života. Aktivní energie, která pohání již rozběhlý projekt, ať už v práci, nebo rodině. Archetyp Matky umožňuje ukotvení v tady a teď, v zemi, a přináší plné břicho lásky.

Text jsem převzala z knihy ŽENSKÉ RITUÁLY od Barbory Zemanové

 

Více o Cestě za ženskými archetypy zde.