Cesta za ženskými archetypy

Integrace ženských archetypů ti může pomoci nalézt rovnováhu v různých oblastech tvého života a naplnit tvůj potenciál. Každý archetyp má své specifické vlastnosti a kvality, které mohou být užitečné při řešení různých situací a výzev.

Například, archetyp Panny ti může pomoci najít svou sílu a nezávislost a dosáhnout tvých cílů. Archetyp Milenky ti pomůže nalézt své ženské já, rozvíjet tvé vztahy a smyslnost. Archetyp Vědmy může pomoci s překonáním strachu a transformovat staré v nové.

Integrace ženských archetypů ti také pomůže pochopit své vlastní potřeby a touhy a nalézt smysl a naplnění ve tvém životě. To může vést k většímu sebevědomí, sebeúctě a životní spokojenosti. Dále ti může přinést větší rovnováhu a harmonii v různých oblastech tvého života a podpořit tě v tvém osobním růstu a rozvoji.

Více informací zde.

Kurz Yuen Method

Yuen Method – Energetické opravy je metoda, která kombinuje prvky tradiční čínské medicíny, kineziologie a kvantové fyziky. Byla vyvinuta Dr. Kam Yuenem v roce 1980 a od té doby se stala populární po celém světě.  Jedná se o dříve tajnou techniku, kterou přinesl z Číny, kde se ji naučil v Šaolinském klášteře.

Yuen Method se zaměřuje na energetické bloky v těle a snaží se je odstranit. Častá úskalí v našem životě vznikají na základě disharmonie našeho vědomí a podvědomí. Touto metodou je můžete najít a opravit. Vaše podvědomí tak začne podporovat vědomou část vás, a tím mizí vaši vnitřní „sabotéři“.

Více informací zde.

Kurz Funkční princip

Tato metoda se zaměřuje na uvolňování emocionálních bloků, které nás mohou omezovat v našem životě a bránit nám v dosažení našich cílů. Lze ji aplikovat na různé oblasti života, jako jsou například vztahy, kariéra, zdraví a další. Je ideálním nástrojem k osobnímu rozvoji a zvyšování vědomí.

Tato metoda může pomoci lidem zlepšit svůj vztah sám k sobě a k ostatním, získat více sebevědomí a sebeúcty a dosáhnout svých cílů a snů, zbavit se strachu a hněvu.

Více informací zde.

Systemické konstelace

Systemické konstelace jsou určitá forma psychoterapie, která se zaměřuje na interakce a vztahy v různých systémech, jako jsou rodinné systémy, pracovní týmy nebo dokonce i kultury, či zdraví. Tato metoda se snaží objevovat a řešit vnitřní dynamiku a nevědomé procesy, které mohou bránit osobám v dosahování svých cílů a plného potenciálu.

Více informací zde.

Termíny naleznete zde.